Glasschade? Bel direct!
Glasschade
24 uurs service binnen 30 minuten ter plaatse wij factureren aan uw verzekering glasvakman uit de buurt

Wanneer 6% BTW?

Het lage BTW tarief van 6% geldt o.a. voor het plaatsen van glas als het om een woning gaat die ouder is dan 2 jaar. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Het lagere BTW tarief geldt alleen over de post arbeid. Materialen blijven onder het hogere BTW tarief vallen. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst: Belastingdienst.nl: isoleren van woningen ›